Foto květen 2015 - Dřípatka horská
  Foto červen 2015 - Muráňská planina
 
  Foto červenec 2015 - Parádnice